Meniu Uždaryti

Korupcijos prevencija

Korupcija yra vienas iš pavojingiausių socialinių reiškinių, keliantis grėsmę žmogaus teisėms, demokratijai ir teisinei valstybei, iškreipiantis socialinį teisingumą, konkurenciją, mažinantis ekonomikos augimą, keliantis pavojų valstybės valdymui, valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų stabilumui ir visuomenės moralei.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namai yra suinteresuoti, kad globos įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Gerbiami senelių globos namų gyventojai, be jūsų pagalbos šio reiškinio eliminuoti nepavyks, todėl visi  privalome ginti savo vertybes ir jomis vadovautis. Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika globos namuose kviečiame netylėti, o apie tai praneškite:

Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų atsakingiems asmenims:

elektroniniu paštu prevencija@sgn.lt arba telefonu +370 700 31015

 

Skambinkite STT „karštąja linija” (visą parą) — +370 5 266 3333;

Elektroniniu  paštu.: pranesk@stt.lt;

Pasinaudokite mobiliąja programėle “Pranešk STT”.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Geriausia padėka mūsų darbuotojams yra nuoširdus padėkos žodis.

 

 

Skip to content