Meniu Uždaryti

Kreipimasis dėl paslaugų teikimo

Asmenų priėmimas į senelių globos namus – asmuo, pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį senelių globos namuose, raštu kreipiasi į rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrių dėl socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir pateikia šiuos dokumentus:

prašymą (formą SP-8);
pensininko pažymėjimą;
asmens su negalia pažymėjimą;
pasą arba asmens tapatybės kortelę;
neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
medicinos dokumentų išrašą su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
seniūnijos Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą.

Asmuo pageidaujantis apsigyventi Savarankiško gyvenimo namuose kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildo prašymą-paraišką gauti socialines paslaugas pagal formą SP-8, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikia šiuos dokumentus:

asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne Europos Sąjungos valstybių narių piliečiams);
pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius tris mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio (jei duomenų apie gautas pajamas nėra Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriuje naudojamose duomenų bazėse);
medicinos dokumentų išrašą (F027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;
neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;
pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą.
Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugų skyrimo asmeniui gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

Skip to content